Zadzwoń do biura : 91 466 99 23

Zapraszamy do naszego biura ul.Łucznicza 70B SZCZECIN czynne pon-pt: 9:00 do 17:00        Email : kancelaria.prawna@vip.onet.pl

Windykacja należności

Windykacja roszczeń

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do odzyskania należności, znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej.

Możemy znaleźć się w sytuacji gdy ktoś nie wywiązuje się z zobowiązania ustnego, pisemnego, bądź naraził nas na szkodę i wówczas stajemy się Wierzycielami czyli osobami, którym przysługuje roszczenie. Jeżeli nie nastąpi dobrowolne zaspokojenia nas na drodze polubownej, pozostaje droga sądowa. Prowadzenie procesu wymaga znajomości nie tylko stanu faktycznego ale przede wszystkim obowiązujących procedur umożliwiających ewentualne zaskarżenie niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć.

Możemy również znaleźć się w sytuacji odwrotnej t.j. gdy ktoś zgłasza przeciwko nam roszczenie bądź posiada już przeciwko nam tytuł egzekucyjny i zamierza, bądź prowadzi już egzekucję to wówczas stajemy się Dłużnikami.

Zarówno Wierzyciel jak i Dłużnik może dochodzić swych praw na drodze sądowej. Ważne jest aby dokładnie określić roszczenie i w odpowiedniej formie skierować go do Sądu tak aby po zakończeniu sprawy sądowej prowadzić skuteczną egzekucję, bądź wybrać sposób obrony przed tą egzekucją. Wielokrotnie bywa, że prowadzona egzekucja jest na granicy prawa.

Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą. Wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Szczególnie istotne jest rozróżnienie i zrozumienie istoty terminu pomiędzy posiadaniem a własnością
Istnieją dwa podziały charakteryzujące czynności windykacyjnej.

Pierwszy z nich, dzieli się na:
windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności.
windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika – sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA

udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, bieżące opiniowanie..
Czytaj więcej

Obsługa podatkowa

sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko..
Czytaj więcej

Obsługa prawna firm

W obecnych realiach prawnych prowadzenie działalności gospodarczej..
Czytaj więcej

Windykacja należności

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do..
Czytaj więcej

Odszkodowania majątkowe

Jeżeli Twoje mienie stało się przedmiotem kradzieży, zalania, wandalizmu..

Czytaj więcej

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie..
Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowań

Każda osoba starająca się o odszkodowanie powinna mieć na uwadze..
Czytaj więcej

Kancelariaprawna © 2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone | projectweb.eu

Visit Us On Facebook