Zadzwoń do biura : 91 466 99 23

Zapraszamy do naszego biura ul.Łucznicza 70B SZCZECIN czynne pon-pt: 9:00 do 17:00        Email : kancelaria.prawna@vip.onet.pl

Odszkodowania majątkowe

Odszkodowania majątkowe

Jeżeli Twoje mienie stało się przedmiotem
icon kradzieży,
iconzalania
iconwandalizmu
i masz problem z odzyskaniem należnego odszkodowania  Wyliczymy należne odszkodowania majątkowe i zajmiemy się wszystkimi formalnościami prowadząc za Ciebie nawet najtrudniejsze dochodzenie odszkodowań.

Ubezpieczenia od tego rodzaju zdarzeń losowych należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, oferowanych najczęściej w większym pakiecie ubezpieczeniowym ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Przed zawarciem umowy należy zawsze dokładnie zapoznać się z jej warunkami, w tym z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowiącymi integralną cześć umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na to co konkretnie podlega ochronie ubezpieczeniowej, czy do skutecznego ubezpieczenia wymagane jest spełnienie dodatkowych uwarunkowań, a jeśli tak to jakich, jaki jest zakres ubezpieczenia i czy ciążą na nas jakieś obowiązki w przypadku wystąpienia szkody, a jeżeli tak to jakiego rodzaju. Należy mieć na uwadze, że każdy zakład ubezpieczeń w sposób autonomiczny określa warunki ubezpieczenia, nawet w ubezpieczeniach tego samego typu, w tym tworzy własne definicje pojęć. Stąd nawet to samo zdarzenie w świetle rożnych ubezpieczeń może być uznane lub nie za powódź i objęte lub wykluczone z zakresu ubezpieczenia lub ta sam rzecz może być objęta lub wykluczona spod ochrony ubezpieczeniowej.

Nagminnie zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania powołując się właśnie na ogólne warunki ubezpieczenia. Ustalenie czy stanowisko takie jest zasadne wymaga szczegółowego zbadania konkretnej sprawy, w tym nie tylko z zapisami umowy, ale także kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Dochodzenie odszkodowań w takich przypadkach może być trudniejsze, ale nie niemożliwe.

Decyzja odmawiająca wypłaty odszkodowania, pomimo podstaw do odmiennego stanowiska lub wypłacająca je w wysokości niekompensującej całej szkody, nie zamyka możliwości uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania. Od każdej decyzji zawsze przysługuje odwołanie, które w przypadku przedstawienia właściwych argumentów może odnieść skutek bez konieczności inicjowania postępowania sądowego, a w ostateczności także stosowne powództwo.

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA

udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, bieżące opiniowanie..
Czytaj więcej

Obsługa podatkowa

sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko..
Czytaj więcej

Obsługa prawna firm

W obecnych realiach prawnych prowadzenie działalności gospodarczej..
Czytaj więcej

Windykacja należności

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do..
Czytaj więcej

Odszkodowania majątkowe

Jeżeli Twoje mienie stało się przedmiotem kradzieży, zalania, wandalizmu..

Czytaj więcej

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie..
Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowań

Każda osoba starająca się o odszkodowanie powinna mieć na uwadze..
Czytaj więcej

Kancelariaprawna © 2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone | projectweb.eu

Visit Us On Facebook