Zadzwoń do biura : 91 466 99 23

Zapraszamy do naszego biura ul.Łucznicza 70B SZCZECIN czynne pon-pt: 9:00 do 17:00        Email : kancelaria.prawna@vip.onet.pl

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Każda osoba starająca się o odszkodowanie powinna mieć na uwadze, że firmy ubez­pie­cze­niowe nie­jed­no­krot­nie wyko­rzy­stują nie­wie­dzę osób poszko­do­wa­nych i nie infor­mują ich o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach. Bardzo często firmy ubezpieczeniowe zani­żają wypła­cane odszko­do­wa­nie oraz zawie­rają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla poszko­do­wa­nego warun­kach, co unie­moż­li­wia dal­sze docho­dze­nie odzkodowań, rosz­czeń przez Kancelarię. Jak w takim razie prawidłowo przeprowadzić dochodzenie odszkodowań?

Poszkodowany, który chce unik­nąć tych wszyst­kich „puła­pek” czy­hających w procesie odszkodowawczym, powinien upoważnić Kancelarię do prowadzenia sprawy odszkodowawczej. Jest to jednocześnie gwarancja uzyskania odszkodowania, które będzie adekwatne do rozmiaru krzywdy. My wiemy z jakimi rosz­cze­niami wystę­po­wać do zobo­wią­za­nego w celu napra­wie­nia szkody oraz jakich kwot należy się domagać. Nasz zespół rad­ców praw­nych, praw­ni­ków oraz spe­cja­li­stów ds. likwi­da­cji szkód to gwarancja najwyższego odszkodowania w Szczecinie i w całej Polsce. Pamiętaj – dochodzenie odszkodowań warto zlecić specjalistom.

Odszkodowania komunikacyjne to nic innego jak dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy. Często ten rodzaj odszkodowania nazywany jest również odszkodowaniem powypadkowym czy odszkodowaniem za wypadek.

Poszkodowany może domagać się odszkodowania z OC sprawcy za:
iconszkody, których następstwem jest śmierć
iconuszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
iconuszkodzenia powstałe przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego
iconszkody związane bezpośrednio z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu
iconszkody, które spowodował pojazd sprawcy podczas zatrzymania, postoju lub garażowania
iconbadania techniczne po naprawie samochodu (jeśli został zabrany dowód rejestracyjny)
iconholowanie uszkodzonego auta

Polisa AC (autocasco) pozwala na wypłatę odszkodowania w następujących sytuacjach gdy:
iconwłaściciel polisy sam ponosi winę za uszkodzenie samochodu
iconsprawca uszkodzeń nie jest znany
icondojdzie do zderzenia się pojazdów
icondojdzie do zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (potrącenie pieszego, wjechanie w zwierzynę lub drzewo)
iconmiały miejsce zdarzenia losowe lub działania żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru)
icondojdzie do kradzieży pojazdu

Podstawowe różnice pomiędzy polisami ubezpieczeniowymi komunikacyjnymi:
iconPolisa OC – obowiązkowa polisa, którą musi wykupić każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji,
iconPolisa AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, zależne tylko od woli właściciela pojazdu.
iconOdszkodowania osobowe
iconOdszkodowania osobowe

Jeżeli szkoda osobowa powstała na skutek:
icondziałania innej osoby
iconpogryzienia przez zwierzęta
iconupadku na oblodzonym chodniku
iconwypadku komunikacyjnego gdzie byłeś kierowcą albo pasażerem
iconwypadku w pracy
iconinnych działań

skontaktuj się z nami, a my wyliczymy należne odszkodowanie i przeprowadzimy dochodzenie odszkodowania w Twoim imieniu.

Na co możesz liczyć przy szkodzie osobowej:
iconzadośćuczynienie za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne,
iconodszkodowanie za utracone korzyści – m.in. utracony zarobek, uszczerbek w mieniu,
iconzaliczki na pokrycie kosztów leczenia,
iconzwrot poczynionych wydatków na leczenie i rehabilitację,
iconrentę – w przypadku poważnych urazów.

Dochodzenie odszkodowania jest możliwe nawet gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

Opierając się na naszym własnym doświadczeniu oraz doniesieniach prasowych, możemy potwierdzić, że w Polsce ubezpieczyciele wypłacają coraz to wyższe odszkodowania za szkody osobowe. Świadczenia za śmierć małżonka lub dziecka często przekraczają milion złotych. Za wypłatą wyższych odszkodowań stoi nie tylko rozwój ekonomiczny kraju, ale przede wszystkim działalność biur pomocy prawnej i dochodzenia odszkodowań.
W roku 2012 Gazetaprawna.pl podała szczególny przykład wysokiego odszkodowania – kobieta po śmierci męża otrzymała odszkodowanie w wysokości 1,5 mln zł. Tak wysokie odszkodowanie było możliwe przez udowodnienie, ile zmarły mógłby zarobić w kolejnych 20 latach pracy. Wcześniej ubezpieczyciel proponował kobiecie sumę 18 tys. zł.
Innym przykładem może być kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Otrzymała 62 tys. zł, gdyż po wypadku miała uraz i bała się przechodzić przez jezdnię. Wysokie odszkodowanie w tym przypadku to kolejny dowód możliwości jakie daje nam dochodzenie odszkodowań.
Oczywiście każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a każde odszkodowanie może być wyższe. Najważniejsze to prawidłowo zgłosić i ubiegać się o odszkodowanie.

 

 

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA

udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, bieżące opiniowanie..
Czytaj więcej

Obsługa podatkowa

sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko..
Czytaj więcej

Obsługa prawna firm

W obecnych realiach prawnych prowadzenie działalności gospodarczej..
Czytaj więcej

Windykacja należności

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do..
Czytaj więcej

Odszkodowania majątkowe

Jeżeli Twoje mienie stało się przedmiotem kradzieży, zalania, wandalizmu..

Czytaj więcej

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie..
Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowań

Każda osoba starająca się o odszkodowanie powinna mieć na uwadze..
Czytaj więcej

Kancelariaprawna © 2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone | projectweb.eu

Visit Us On Facebook